გვერდები
კატეგორია - გვერდები
06.07.2020
ნებისმიერ ფუნქციონირებად ვებ-გვერდს ესაჭიროება ტექნიკური პერსონალი, რომელიც საჭიროებისამებრ გადააკეთებს ან განაახლებს არსებულ საიტს. ტექნიკური პერსონალის საჭიროება გამომდინარეობს იქედან, რომ საიტის ადმინისტრატორებს ხშირად არ აქვთ ის ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რასაც ამ ტიპის სამუშაო მოითხოვს ხოლმე.
კატეგორია - გვერდები
06.07.2020
ჩვენი კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალ კვალიფიციური კადრებით, რაც უზრუნველყოფს ხარისხიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციისა და მომსახურები შექმნას.