კომპანიის სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები
29.07.2020

25ივლისს ვერის ბაღში გაიმართა შპს სალხინოს  გამაფრთხილებელი აქცია საქალაქო სასამართლოს წინააღმდეგ, რომელსაც შეუერთდა და მხარი დაუჭირა მ.პ.გ ,, საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკურმა მოძრაობამ" და საქართველოს ომისა და ძალოვანი სისტემის ვეტერანებმა.

კატეგორია - სიახლეები
17.07.2020

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეს ბატონ სერგო მეთოფიშვილს. შპა „სალხინოს“ სამეცნიერო საბჭოს

კატეგორია - სიახლეები
13.07.2020
ანტიოქსიდანტი. ახალი ქართული მედიკამენტი
კატეგორია - სიახლეები
13.07.2020
თაღლითობა სასამართლო სისტემის გამოყენებით და გასანადგურებლად განწირული ქართული წამლები
კატეგორია - სიახლეები
13.07.2020
საქართველო თვითმყოფადობით დიდი, გადავარჩინოთ ეს სიდიადე